Coaching

Wat doe ik

Een kindercoach helpt een kind met het ontdekken van zijn talenten hierbij sluit je aan bij de mogelijkheden en oplossingen van het kind zelf. Samen zoek je naar positieve aanknopingspunten om het kind in zijn kracht te zetten en ontwikkeld vaardigheden en stimuleert de ontwikkeling van het kind. Samen ontdekken we de kwaliteiten en krachten die het kind in zich heeft en hoe deze te gebruiken in situaties die voor het kind moeilijk zijn of nieuwe vaardigheden te leren.

Een kind heeft de hulp van zijn of haar omgeving nodig. Dit zijn de ouder(s) verzorger(s) maar kunnen ook broer of zus zijn. Samen werken we naar het resultaat wat we willen bereiken.

Dog assisted coaching

Wat is de meerwaarde van werken met een hond tijdens coaching;
– Honden zijn in het hier en nu.
– Honden zijn in staat de sfeer en gemoedstoestand om hen heen direct te spiegelen.
– Honden hebben geen oordeel, geen vooroordeel; zij vinden je goed zoals je bent.
– In een begeleidingsproces zorgen ze voor levendigheid, speelsheid en humor.
– Experimenteren met alternatief gedrag samen met honden wordt vaak als veilig ervaren door de cliënt.
– Honden hebben geen verborgen agenda. De relatie is zuiver en echt.
– Honden communiceren non-verbaal; intentie, lichaamshouding, uitstraling voelen ze feilloos aan. Hun respons is direct en eerlijk.
– Het contact, de verbinding met de hond is authentiek.
– Activiteiten met honden worden als laagdrempelig en plezierig ervaren.
– Omgaan en interactie met honden is direct ervaren; het raakt, het komt binnen, je kunt er
niet omheen. Dat kan mensen motiveren om tot verandering en groei te komen.
– Activiteiten met honden kunnen zorgen voor mooie metaforen hoe om te gaan met situaties uit het echte leven.
– Honden leven net als mensen in groepen. Zij hebben net als mensen hun sociale rollen en
positie in de roedel/het gezin. Tot op zekere hoogte zijn die sociale verbanden vergelijkbaar.
– Honden hebben net als mensen verschillende persoonlijkheden. Dat vraagt flexibiliteit en
aanpassing. Wat bij de een werkt, hoeft niet zo te werken bij de ander.

Wil je meer over Joep weten en hoe ik met hem werk?  klik dan op de volgende link;   Portfolio Joep  

Hoe werk ik

Hoe ziet nu zo’n traject er uit. We beginnen met een oriënterend gesprek waarin ik met de ouders zal beoordelen en dat gaat voornamelijk op gevoel of er een match is. Daarna kan er  een intake gesprek plaatsvinden. Tijdens de intake zal ik met u bepalen wat uw wensen en verwachtingen zijn. Ik zal samen met u een probleem analyse maken. Hieruit word duidelijk waar we aan gaan werken en wat u van mij kunt verwachten.

Met het kind zal een inleidend gesprek plaatsvinden waar ik samen met het kind de richting en doen zal bepalen. tijdens de sessies kunnen ouders gedeeltelijk meedoen.  Met de ouder(s), verzorger(s) is er minimaal één maandelijkse evaluatie

Zoals hierboven al werd benoemd werk ik in trajecten, die duren gemiddeld 3 maanden en daarin zullen gemiddeld 8 sessies plaatsvinden en 3 tussentijdse evaluaties.

Coachsessies zullen tijdens een traject meestal 1 op 1 plaatsvinden  maar de ouders of andere gezinsleden kunnen indien nodig ook meedoen met de sessies.

Elk kind is uniek en heeft een andere belevingswereld. Omdat ik met creatieve therapieën coach ziet elk traject er weer anders uit. Dus het is moeilijk vooraf te zeggen hoe een coachingstraject er precies uit  gaat zien.

Tarieven

Intake is gratis

Probleemanalyse  € 79 euro

Coachingsessie €89,95

Coachingstraject 3 maanden vanaf € 697

(inclusief intake , probleemanalyse maximaal 8 sessies en 3 tussentijdse evaluatie)

Workshops van 2,5 uur variëren van € 37 tot  € 47 p.p. minimaal 4 en maximaal 6 personen per workshop.

Reeks  van 6 ( groep)workshops € 197

Individuele workshops zijn vanaf  €89,95

Reeks  van 6 ( individuele) workshops € 449

Vergoeding

Via enkele verzekeraars is er vergoeding voor sociaal emotionele dienstverlening of counseling. Vraag

Via de belastingdienst kunt u sociaal emotionele dienstverlening aftrekken zie www.belastingdienst.nl

Pgb via pgb is het mogelijk kindercoaching vergoed te krijgen. Per gemeente zijn de regels verschillend ik raad u aan dit van te voren te onderzoeken.

Minimum inkomens, u kunt een beroep doen op de wet bijzondere bijstand. Voor meer info neem contact op met uw gemeente instelling.